Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 10. do 16. 7. 2017

Pondělí 10. července 2017

Předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Milada Halíková přijme prorektora Ho Či Minova institutu
politických věd Nguyena Viet Thaoa s delegací

v 10.00 hodin v místnosti č. 211B


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech

9. – 10. července v Tallinnu zúčastní pravidelné Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských a kandidátských zemí EU a zástupců EP (COSAC) pořádané v rámci estonského předsednictví v Radě EU.

 

Úterý 11. července 2017

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


59. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme místopředsedu Horní sněmovny Parlamentu Japonska
Akiru Gunjiho

v 15.00 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: ve 14.55 hodin


Vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO Antonín Seďa přijme předsedu Světového kongresu Ukrajinců Eugena Czolije
v 9.00 hodin v místnosti č. 104


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 52 (11. července 2017, od 13:00)
Petiční výbor
č. 41 (11. července 2017, od 12:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 54 (11. července 2017, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 51 (11. července 2017, od 9:30)
Volební komise
č. 51 (11. července 2017, od 13:30)

 

Středa 12. července 2017


59. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 57 (12. července 2017, od 8:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 44 (12. července 2017, od 13:15)
Zahraniční výbor
č. 36 (12. a 13. července 2017, 10 minut po vyhlášení polední pauzy v jednání PS)

 

Čtvrtek 13. července 2017


59. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme
předsedu Poslanecké sněmovny Národního kongresu Argentiny

Emilia Monzóa
v 10.30 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: v 10.25 hodin


Místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík uskuteční ve dnech
13. – 16. července pracovní cestu do New Yorku za účelem podpory české kandidatury do orgánů OSN a bilaterálních jednání s představiteli OSN.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 56, upravená (13. července 2017, od 13:30)
Výbor pro sociální politiku
č. 56 (13. července 2017, od 13:15)
Výbor pro životní prostředí
č. 46 (13. července 2017, od 10:00)
Zahraniční výbor
č. 36 (12. a 13. července 2017, 10 minut po vyhlášení polední pauzy v jednání PS)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 23 (13. července 2017)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 11 (13. července 2017, od 7:45)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 34, pokračování (13. července 2017, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 29 (13. července 2017, od 14:00)
Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
č. 1 (13. července 2017)

 

Pátek 14. července 2017


59. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip ve dnech
14. – 17. července uskuteční pracovní návštěvu Kazachstánu za účelem parlamentní podpory Českého dne na EXPO 2017 a zúčastní se konference k tématu „Energetika budoucnosti“ pořádané v rámci EXPO 2017.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)