Zahraniční výbor
Pozvánka na schůzi č. 36 (12. a 13. července 2017)

Související sněmovní tisky

932 Pařížská dohoda

1000 Komplexní hospodářská a obch. dohoda mezi Kanadou a EU

1031 Doh.mezi ČR a vl. Republiky Tádžikistán o leteckých službách

1035 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

1036 Doh. mezi ČR a Dominikánskou rep. o let. dopravních službách

1037 Doh. mezi ČR a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

1068 Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení

1093 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

1102 Prot.o přistoup. k Obch.doh. mezi státy EU a Kolumbií a Peru

1122 Návrh na vystoupení ČR z Mez. energetického fóra
ISP (příhlásit)