Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 5.  do 4. 6. 2017

Pondělí 29. května 2017

Ve dnech 29. – 31. května se uskuteční v Senátu PČR zasedání Předsednického výboru, Byra a Stálého výboru parlamentního shromáždění Rady Evropy při příležitosti českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy.
Úvodní slovo přednese předseda Senátu Milan Štěch
a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček

Za Stálou delegaci PSP ČR do PS RE se zasedání zúčastní vedoucí delegace poslankyně Dana Váhalová.


Ve dnech 28. května – 4. června navštíví USA a Kanadu delegace rozpočtového výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem (posl. J. Klaška, K. Fiedler, F. Laudát a K. Rais).
Z programu: jednání ve Federal Reserve Bank v San Franciscu, setkání se členy partnerského výboru Alberty a s předsedou Legislativního shromáždění Alberty

v Edmontonu a přijetí předsedou Finančního úřadu v Calgary.


Členové výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, Helena Langšádlová, Igor Jakubčík a Ivana Dobešová se ve dnech 28. – 31. května na Maltě zúčastní pravidelné konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU, kandidátských zemí a zástupců EP (COSAC).


Ve dnech 29. – 31. května navštíví Slovenskou republiku delegace výboru pro sociální věci vedená předsedou Jaroslavem Zavadilem (posl. P. Nytrová,

J. Hnyková a J. Chalánková).
Z programu: jednání se členy partnerského výboru Národní rady SR, přijetí u ministra práce, sociálních věcí a rodiny, setkání s generálním ředitelem Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, jednání s ředitelkou Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže a s členkou Kabinetu eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů, setkání s generálním ředitelem Sociální pojišťovny.


Ve dnech 29. května – 3. června navštíví Indii delegace výboru pro zdravotnictví vedená 1. místopředsedou PS Radkem Vondráčkem
(posl. L. Hovorka, R. Vyzula, S. Marková, M. Benda, P. Antonín

a J. Pastuchová).
Z programu:
setkání se státním ministrem pro AYUSH (Ajurvéda, jóga, naturopatie, Unani, Siddha a homeopatie), se státním ministrem zdravotnictví a péče o rodinu, zahájení Českého filmového festivalu, jednání s představiteli Lok Sabha (Dolní komory indického Parlamentu) a se členy partnerského výboru a s představiteli dalších institucí.


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka
a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové se uskuteční
konference na téma
„Budoucnost předškolního vzdělávání“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Při příležitosti Světového dne rodiny se uskuteční
pod záštitou poslankyně Niny Novákové
mezinárodní komparativní diskuze pro odbornou veřejnost na téma
„Hranice odpovědnosti rodičů a státu ve výchově dětí“
od 14.00 hodin v místnosti č. 106


Pod záštitou poslance Herberta Pavery se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
fotografií a obrazů
„Nejkrásnější Česko, to je naše Slezsko“
od 16.30 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 30. května 2017


Předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg se ve dnech
30. – 31. května v Berlíně zúčastní a vystoupí s projevem na mezinárodní konferenci ministrů zahraničních věcí jihovýchodní Evropy k tématu západního Balkánu pořádané Aspen Institute.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 47 (30. května až 1. června 2017, mimo objekty PS)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 59 (30. května až 1. června 2017, od 14:30)
č. 58 (30. května 2017, od 13:00)
VB - Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality
č. 12 (30. května 2017, od 10:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 16 (30. května 2017, od 10:00)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
č. 16 (30. května 2017, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 34 (30. května 2017, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 29 (30. května 2017, od 13:00)

 

Středa 31. května 2017


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky
zástupcům některých měst a obcí České republiky

v 10.30 a ve 13.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 53, upravená (31. května 2017, od 9:00)
Kontrolní výbor
č. 47 (30. května až 1. června 2017, mimo objekty PS)
Ústavně právní výbor
č. 88, rozšíření programu (31. května 2017, od 13:00)
Volební výbor
č. 37 (31. května 2017, od 9:30)
Výbor pro bezpečnost
č. 43 (31. května 2017, od 17:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 40, doplněná pozvánka (31. května 2017, od 10:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 59 (30. května až 1. června 2017, od 14:30)
Zemědělský výbor
č. 43 (31. května 2017, od 8:30)
UPV - Finanční podvýbor
č. 15 (31. května 2017, od 10:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 21 (31. května 2017, od 13:00)

 

Čtvrtek 1. června 2017


Delegace Poslanecké sněmovny vedená předsedou PS Janem Hamáčkem se ve dnech 1. – 2. června ve Starém Smokovci zúčastní společného zasedání předsednictev Národní rady Slovenské republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Tisková konference se uskuteční 2. června ve 12.30 hodin


Ve dnech 31. května – 2. června navštíví Českou republiku delegace výboru pro zemědělství, lesnictví a potraviny Národního shromáždění Slovinska vedená předsedou Tomažem Liscem.
Z programu:
1. června
11.00 – 12.00 hodin
v místnosti č. 23
jednání se členy zemědělského výboru


Pod záštitou místopředsedkyně zemědělského výboru Olgy Havlové se uskuteční
seminář na téma
„Centrální evidence psů, značná finanční úspora
obecních rozpočtů“

od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro evropské záležitosti, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a

podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci pořádají
kulatý stůl na téma
„Evropské fondy“
od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 47 (30. května až 1. června 2017, mimo objekty PS)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 67 (1. června 2017, od 9:30)
Seminář Evropské fondy (1. června 2017, od 13:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 53 (1. června 2017, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 41 (1. června 2017, mimo objekty PS)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 59 (30. května až 1. června 2017, od 14:30)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Nová radiofarmaka pro PET vyšetření a terapii, teranostika a její možnosti (1. června 2017, od 14:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 21 (1. června 2017, mimo objekty PS)

 

Pátek 2. června 2017


Místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík se ve dnech 2. – 3. června ve Vídni zúčastní oslav u příležitosti výročí kulturního centra Nachtasyl založeného československými exulanty.


Pod záštitou ústavně právního výboru pořádá Unie státních zástupců
odborný seminář na téma
„Postavení státního zástupce v trestním řízení“
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Postavení státního zástupce v trestním řízení (2. června 2017, od 10:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Propojování zdravotních a sociálních rozpočtů ve vztahu k inovativní léčbě (2. června 2017, od 10:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)