Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 88 (31. května 2017)

Související sněmovní tisky

390 N.z. o zajištění právní pomoci

920 Novela z. - občanský zákoník

987 Novela z. - občanský soudní řád

1005 Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

1021 Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

1059 Vl.n.z. o platebním styku

1060 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku
ISP (příhlásit)