Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 7. do 13. 11. 2011

Pondělí 7. listopadu 2011

Pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera a poslance Jana Husáka

se uskuteční

výstava fotografií dobročinného projektu

12 plus 12 podporující o.s. DebRA ČR

od 16.00 hodin v místnosti č. 108 „Státní akty“

 

Úterý 8. listopadu 2011

Ve dnech 8. – 10. listopadu navštíví Českou republiku delegace výboru pro zemědělství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky vedená předsedkyní Máriou Sabolovou.

Z programu:

8. listopadu

15.30 – 16.00 hodin v pracovně předsedy zemědělského výboru

jednání členů delegace se zástupci zemědělského výboru

16.00 – 16.30 hodin v místnosti č. 23

přijetí členů delegace ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou

9. listopadu

11.15 – 11.45 hodin v místnosti č. 23

přijetí členů delegace místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Kateřinou Klasnovou

Ve dnech 8. – 11. listopadu navštíví Irsko delegace rozpočtového výboru vedená místopředsedkyní Helenou Langšádlovou (posl. R. Vysloužil, J. Dolejš, V. Votavaa a R. Fiala).

Z programu: jednání s partnerským parlamentním výborem, setkání se zástupcem generálního sekretáře pro rozpočet a ekonomiku na Ministerstvu financí a jednání s viceguvernérem centrální banky.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 4 (8. až 10. listopadu 2011)

 

Středa 9. listopadu 2011

Pokračování 30. schůze Poslanecké sněmovny

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

od 9.00 hodin

dosud neprojednané body

Zákony - třetí čtení

3. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení

6. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém / tisk 364/ - třetí čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a další související zákony / tisk 371/ -třetí čtení

8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení

10. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení

11. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), / tisk 434/ - třetí čtení

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

13. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /tisk 473/ - třetí čtení

31. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena

10 minut po skončení 30. schůze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákony - třetí čtení

1. Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

3. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii – výjezdní zasedání

v provozním středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 4 (8. až 10. listopadu 2011)

 

Čtvrtek 10. listopadu 2011

30. a 31. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

od 9.00 hodin

Ve dnech 8. – 11. listopadu navštíví Českou republiku delegace výboru pro práci a sociální péči Poslanecké sněmovny Rumunska vedená Paulem Victorem Dobrem.

Z programu:

10. listopadu

10.00 – 11.15 hodin v místnosti č. 22

jednání členů delegace s předsedou výboru pro sociální politiku Martinem Vackem

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii – výjezdní zasedání

v provozním středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Digitální výzvy v roce 2011Seminář k elektronickým komunikacím (10. listopadu 2011)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 4 (8. až 10. listopadu 2011)

 

Pátek 11. listopadu 2011

30. a 31. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)