Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 14. do 20. 11. 2011

Pondělí 14. listopadu 2011

Delegace Nejvyššího lidového shromáždění KLDR se setká na pracovním obědě s předsedou kontrolního výboru Vojtěchem Filipem

ve 13.00 hodin v místnosti č. 07 (Zrcadlový salonek)

a

v 15.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 23

setkání delegace s předsedou hospodářského výboru Milanem Urbanem

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Problematika bezdomovectví v Praze“

9.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 108

Ve dnech 13. – 16. listopadu navštíví Maďarsko a Slovensko delegace volebního výboru vedená místopředsedou Vítězslavem Jandákem

(posl. P. Skokan, M. Strnadlová, J. Vidím a V. Koníček).

Z programu : Budapešť – přijetí předsedou Kuratoria státní nadace pro veřejnoprávní média, jednání se zástupci MTVA – Nadace pro podporu mediálních služeb a správu majetku a se členy Mediální rady, setkání s předsedou parlamentního výboru pro kulturu a média, Bratislava – jednání se členy výboru pro kulturu a média Národní rady, setkání s předsedou a členy Rady rozhlasu a televize a návštěva televize Markíza.

Ve dnech 14. – 17. listopadu navštíví Francii delegace ústavně právního výboru vedená poslancem Jeronýmem Tejcem (posl. S. Polčák, A. Rádl a J. Chvojka).

Z programu: návštěva sídla Ústavní rady, jednání se státním zástupcem pro věci trestní a se soudcem Kasačního dvora, přijetí na Ministerstvu spravedlnosti, setkání s místopředsedou ústavně právního výboru , s tajemníkem zahraničního výboru

a účast na zasedání výboru pro evropské záležitosti Národního shromáždění a jednání se zástupkyní ředitele pro zahraniční vztahy Národní školy pro soudnictví.

 

Úterý 15. listopadu 2011

Ve dnech 15. – 18. listopadu navštíví Švédsko delegace výboru pro sociální politiku vedená předsedou Martinem Vackem (posl. J. Chalánková, M. Opálka

a M. Jeník).

Z programu: jednání s představiteli Správy pro sociální věci města Stockholm, přijetí na Ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí a na Ministerstvu práce, setkání se zástupci Švédského inspektorátu sociálního pojištění a se zástupci Šv.agentury pro koordinaci politiky pomoci postiženým, návštěva Riksdagu a jednání se členy výboru pro zdravotnictví a soc. věci, výboru pro soc. pojištění a výboru pro pracovní trh.

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

13.30 hodin

Schválení programu schůze.

13.45 hodin

2. SR 2012 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. K.Matušovská

14.15 hodin

3. SR 2012 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

16.15 hodin

4. SR 2012 – kapitola 327 - Ministerstvo dopravy.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. F. Sivera

18.15 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012

– tisk 504 Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: posl. F. Sivera

Petiční výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

18.00 hodin

1. Schválení programu 13. schůze petičního výboru

18.05 hodin

2. Návrh rozpočtu Kanceláře VOP na rok 2012 - kapitola 309

Uvede: Pavel Varvařovský, VOP

Zpravodaj: posl. František Laudát

18.25 hodin

3. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2012 - kapitola 304

Uvede: L. Poul, vedoucí Úřadu vlády
Zpravodaj: posl. Václav Votava

18.45 hodin

4. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2012 - kapitola 343
Uvede: Igor Němec

Zpravodaj: posl. Jaroslav Škárka

19.05 hodin

5. – 6. Sdělení místopředsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců

19.15 hodin

7. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 a za období od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011

19.20 hodin

8. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace /sněmovní tisk 359/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Florián

Návrh státního rozpočtu na r. 2012 – Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Uvede: zástupce MZV a MF

Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

Zemědělský výbor - výjezdní zasedání na zámku Kladská

u Mariánských Lázní

od 17.00 hodin

Zahájení

Informace o hospodaření Lesy ČR, s.p.

uvede: gen. řed. Lesy ČR, s.p. S. Sýkora

Informace z podvýborů, Různé

Sdělení předsedy, návrh a termín příští schůze výboru

Podvýbor VOB pro reformu Policie ČR v místnosti č. 316B

od 13. 00 hodin

Podvýbor ZAV pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí

a vnější ekonomické vztahy v místnosti č. 250, Sněmovní 1

po skončení schůze zahraničního výboru

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové pořádá předseda podvýboru VŽP pro ochranu přírody a krajiny Bořivoj Šarapatka

seminář

Bio summit 2011

zaměřený na ekologické zemědělství a prodej biopotravin v ČR

od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Tisková konference k zahájení Bio summitu 2011 se uskuteční

v 10.30 hodin v tiskovém středisku PS (atrium)

Pod záštitou předsedkyně podvýboru VSP pro sociálně pojistné systémy

Gabriely Peckové se uskuteční

seminář na téma

„Smrt patří k životu“

od 14.00 do 17.00 hodin

v místnosti č. 48/přízemí - “Konírna”

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

Heleny Langšádlové , s podporou Hnutí Pro život ČR a Rodinné aliance se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

občanského sdružení Linka pomoci

„Těhotná? Těhotná! Těhotná…“

od 15.30 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Upozornění:

3. schůze podvýboru pro mládež a sport při výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, původně svolaná na 15. listopadu, se ruší.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Smrt patří k životu (15. listopadu 2011)
Výbor pro životní prostředí
Seminář BIO SUMMIT 2011 (15. listopadu 2011)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 3, změna termínu (15. listopadu 2011)
č. 3 (15. listopadu 2011)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Seminář „BIO SUMMIT 2011“ (15. listopadu 2011)
- Podvýbor pro reformu Policie ČR
č. 5 (15. listopadu 2011)
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany, prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 4 (15. listopadu 2011)

 

Středa 16. listopadu 2011

Předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání , kulturu, mládež a tělovýchovu Anna Putnová se ve dnech 16. – 19. listopadu zúčastní v Maďarsku Světového vědeckého fóra pořádaného maďarskou Akademií věd ve spolupráci s UNESCO.

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

9.00 hodin

6. SR 2012 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

9.30 hodin

7. SR 2012 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

10.00 hodin

8. SR 2012 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj : posl. Milan Urban

10.30 hodin

9. SR 2012 – kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. Cyril Zapletal

11.00 hodin

10. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší – tisk 449

Předkládá: zástupce MŽP ČR

Zpravodaj: posl. L. Velebný

13.00 hodin

11. SR 2012 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. L. Velebný

13.30 hodin

12. Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tisk 485
Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

14.00 hodin

13. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 463

Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. Václav Baštýř

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

9.00 hodin

1.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 345 - Český statistický úřad

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. I. Svoják

9.30 hodin

2.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 312 – Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

10.00 hodin

3.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 301 –

Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

10.30 hodin

4.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS PČR

Zpravodaj: posl. R. Fiala

11.00 hodin

5.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 303 - Senát Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS

Zpravodaj: posl. J. Vandas

11.30 hodin

6.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 396 – Státní dluh

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

12.00 hodin

7.

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 397 – Operace státních finačních aktiv

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. A. Michalík

12.30 hodin

8.

Hospodaření veřejných rozpočtů (sešit H)

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

13.30 hodin

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), (tisk 474)

Uvede: zástupce vlády

Zpravodaj: posl. J. Schejbalová

14.00 hodin

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 (tisk 471)

11.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech , která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 (tisk 478)

12.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 (tisk 486)

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

13.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku (tisk 393)

Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

14.30 hodin

14.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii (tisk 509)

Uvede: zástupci Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. M. Doktor

15.00 hodin

15.

Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , (tisk 337) – pokračování

Rekapitulace: zpravodaj posl. V. Vilímec

Přizvaní: zástupci Ministerstva financí

15.30 hodin

Rozpočtová opatření

Informace o činnosti podvýborů

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

10.00 hodin

Sdělení místopředsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.10 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

kapitola č.358 – Ústavní soud ČR

Uvede zástupce Ústavního soudu ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

10.25 hodin

4.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 –

kapitola č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Uvede zástupce ÚSTR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

10.40 hodin

5.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 –

kapitola č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

Výbor pro evropské záležitosti -v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Zahájení schůze a schválení pořadu

Koncepce budoucího energetického rozvoje ČR z pohledu společnosti ČEZ, a. s.
uvede: Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ

Martin Roman, předseda dozorčí rady

10.00 hodin

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /tisk 498/:

kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu

a projektů finančních mechanismů

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jan Bauer

10.30 hodin

Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES /kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění/
uvede: zástupce MF a ČNB

zpravodaj: posl. Jan Bauer

11.00 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích /kód dokumentu 14359/11, KOM(2011) 560 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

11.30 hodin

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii /kód dokumentu 15054/11, KOM(2011) 634 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Jan Bauer

12.00 hodin

Informace o výsledcích jednání Evropské rady v Bruselu

uvede: státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling

12.30 hodin

Návrh na jmenování kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropských společenství
uvede: zást. Ministerstva spravedlnosti

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 31. srpna – 2. října 2011 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 3. října – 13. listopadu 2011
uvede: posl. Jan Bauer

SZBP

Výbor pro zdravotnictví - v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 10.00 hodin

1. Návrh rozpočtu na rok 2012 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odůvodní: ministr Leoš Heger

Zpravodaj: posl. Igor Svoják

2. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES /kód dokumentu 11159/11, KOM (2011) 321 v konečném znění/

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: Soňa Marková

3. Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 463/

Odůvodní: zást. navrhovatele

(J. Kaslová, V. Cempírek)

Zpravodaj: posl. Patricie Kotalíková

4. Vládní návrh, kterým se překládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu /sněmovní tisk 388/

Odůvodní: zástupce MPSV a MZd

Zpravodaj: posl. Jiří Skalický

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 9.30 hodin

Tržnice SAPA Přítomni: ředitel BIS, ředitel ÚZSI, policejní president

Zpravodajka: posl. J. Černochová

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

9.00 hodin

1.

Vládní návrh na vydání zákona o ochraně ovzduší (tisk 449)

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodajka posl. Kateřina Konečná

10.00 hodin

2.

Vládní návrh na vydání zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ,

a o fluorovaných skleníkových plynech (tisk 445)

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodajka posl. Kateřina Konečná

11.00 hodin

3.

Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , (tisk 337)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jan Látka

13.00 hodin

4.

Návrh Státního rozpočtu na rok 2012 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

Zpravodaj posl. Radim Fiala

13.45 hodin

5.

Návrh státního rozpočtu na rok 2012 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

14.30 hodin

6.

Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2012

Odůvodní zástupce: MŽP a SFŽP

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Podvýbor VŽP pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

Pod záštitou poslance Petra Gazdíka pořádá poslanecký klub TOP 09 a S

kulatý stůl

k tematice optimálních sazeb mýtného

9.00 – 14.00 hodin v místnosti č. 23

Upozornění:
Termín jednání 17. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, původně plánované na 16. listopadu, byl přesunut na 23. 11. 2011.
Program jednání zůstává nezměněn.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 35 (16. listopadu 2011)
Zemědělský výbor
č. 20 (15. a 16. listopadu 2011)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 6 (16. listopadu 2011)

 

Čtvrtek 17. listopadu 2011

Státní svátek

 

Pátek 18. listopadu 2011

Místopředsedové výboru pro evropské záležitosti František Novosad

a Jaroslav Lobkowicz přijmou poslance Evropského parlamentu

Andrewa Duffa

v 11.30 hodin v místnosti č. 104

style='text-decoration: none'>

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)