Tiskové středisko - Atrium

Moderní prostor pro novináře, který je využíván především po dobu konání sněmovních plenárních schůzí, vznikl zastřešením vnitřního dvora v bývalém Thunovském paláci v roce 2009. Celkem 5 velkoplošných televizních obrazovek přenáší do novinářského atria dění v jednacím sále, což spolu s WIFI připojením na internet, pohodlnými místy a pracovními stoly pro redaktory a zázemím pro technické pracovníky televizních štábů, včetně prodejního místa na občerstvení, vytváří moderní tiskové středisko.

Streamovací systém, který je dostupný v novinářském atriu, umožňuje přebírání TV signálu z kamerového systému v jednacím sále Poslanecké sněmovny, kde je pevně umístěno 6 plně profesionálních digitálních kamer. Záběry z těchto kamer umožňují maximální možný pohled na předsedajícího schůze, řečníka, celé předsednictvo včetně vlády a do co největšího počtu sněmovních lavic tak, aby při jejich střídání, čili prostřihu, mohl vzniknout jednoduchý, ucelený a přitom obrazově pestrý přenos z jednání Poslanecké sněmovny. Snadným připojením notebooku a za použití jednoduchého softwaru, který lze získat přímo od pracovníků audiovizuálního oddělení tiskového odboru, je možné na 30 distribučních přípojných místech, umístěných na stolech v novinářském atriu, signál z každé kamery nahrát a použít pro zpracování zpravodajského žurnalistického příspěvku.

Poslanecká sněmovna takto vytvořila rovné podmínky pro všechny tuzemské televizní společnosti, které mají nyní stejný přístup k televizním záběrům z jednacího sálu.

Svojí atraktivitou si novinářské atrium za krátkou dobu své existence získalo oblibu i jako místo pro pořádání tiskových konferencí nejen poslanců a poslaneckých klubů, ale i členů vlády a všech sněmovních politických stran.ISP (příhlásit)