Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS2018/0000603. 1. 2018Platnost zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
PS2018/0001104. 1. 2018Důvodová zpráva k zákonu o advokacii, Evidence advokátů
PS2018/0001456. 1. 2018Sněmovní tisk č. 566 - energetický zákon - prezenční listiny, předložené pozměňovací návrhy
PS2018/00024810. 1. 2018Poslanci za Prahu 5
PS2018/00041714. 1. 2018Kontakt na poslance
PS2018/00065218. 1. 2018Poslanecké kanceláře, asistenti poslanců
PS2018/00120930. 1. 2018Institut "chráněná informace" dle zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.
PS2018/0014785. 2. 2018Sněmovní tisk č. 304 (7. volební období) - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
PS2018/0014835. 2. 2018Audiovizuální záznam
PS2018/0015195. 2. 2018Podklady pro projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2018
PS2018/0015205. 2. 2018Podklady ze 74. a 76. schůze Ústavně právního výboru
PS2018/00180514. 2. 2018Legislativní proces
PS2018/00231722. 2. 2018Energetický zákon - sněmovní tisk č. 566 (5. volební období)
PS2018/00231922. 2. 2018Sněmovní tisk 568 - vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony (7. volební období)
PS2018/0025871. 3. 2018Požadavek týkající se vnitřních předpisů, seznamu vyplňovaných formulářů a publikací
PS2018/0029667. 3. 2018Pravidla oslovování
PS2018/0029987. 3. 2018Seznam hostů pozvaných na inauguraci prezidenta
PS2018/00310712. 3. 2018Volba člena Rady Českého rozhlasu
PS2018/00319013. 3. 2018Důvodová zpráva k zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
PS2018/00321813. 3. 2018Spotřeba elektrické energie v budovách Poslanecké sněmovny
PS2018/00395423. 3. 2018Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - sněmovní tisk 989 (7. volební období)
PS2018/00428829. 3. 2018Důvodová zpráva k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
PS2018/0044754. 4. 2018Usnesení Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny ze 7. a 8. volebního období
PS2018/0044774. 4. 2018Platy a náhrady poslanců
PS2018/0044784. 4. 2018Telefonní poplatky
PS2018/0045776. 4. 2018Zápis z jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 27. 3. 2018
PS2018/00463610. 4. 2018Audiovizuální záznamy z Poslanecké sněmovny
PS2018/00674222. 5. 2018Poslanecká kancelář + náhrady
PS2018/00718125. 5. 2018Ochrana osobních údajů účastníků exkurze
PS2018/00714628. 5. 2018Žádost vztahující se k poslanci Mgr.Bc. Vítu Rakušanovi
PS2018/00692411. 6. 2018Spotřeba el.energie v bytech Nerudova ul.
PS2018/00792411. 6. 2018Sněmovní tisk 282 - vládní návrh zákona o bezpečnosti ČR
PS2018/00883726. 6. 2018Projednání výroční zprávy Vinařského fondu 2016,2017
PS2018/10001420. 7. 2018Sněmovní tisk 665/3
PS2018/0104367. 8. 2018Kopie peněžních deníků poslaneckých klubů za I. pololetí 2018
PS2018/01093328. 8. 2018Využívání služebního vozidlaISP (příhlásit)