Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20210002276. 1. 2021Sněmovní tisk č.895
PS20210003688. 1. 2021Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 6.1.2021
PS202100148125. 1. 2021Vrácení dětí do škol
PS202100188030. 1. 2021Znovu zahájení rozpravy
PS20210025098. 2. 2021Závěrečná zpráva vyšetřovací komise
PS20210025378. 2. 2021Zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1993 - společná zpráva výborů
PS20210027109. 2. 2021Přítomnost jednoho člena vlády na jednání Poslanecké sněmovny
PS202100318615. 2. 2021Korespondence se zemědělským výborem
PS202100329616. 2. 2021Informace o sněmovních tiscích 1158, 1159 a 1160
PS202100379419. 2. 2021Nošení roušek
PS202100506824. 2. 2021Platy nejvyšších státních úředníků
PS202100539627. 2. 2021Porušování vládních pravidel
PS20210055231. 3. 2021Plné znění zákona o výkonu vazby
PS20210057753. 3. 2021Žádost o kopii organizačního řádu Poslanecké sněmovny
PS20210059064. 3. 2021Zřízení příspěvkových organizací
PS20210062659. 3. 2021Paušální náhrady
PS202100673312. 3. 2021Testování poslanců
PS202100675012. 3. 2021Náhradník za poslance
PS202100710316. 3. 2021Novelizace zákoníku práce
PS202100766722. 3. 2021Doporučená pošta premiérovi
PS202100774122. 3. 2021Informace k zákonu č. 165/2020
PS202100788523. 3. 2021Stravování poslanců
PS202100807425. 3. 2021Volba členů dozorčí rady Vinařského fondu
PS202100809025. 3. 2021Projednání sněmovního tisku 895
PS202100836429. 3. 2021Akreditace novinářů v Poslanecké sněmovně
PS202100859331. 3. 2021Čerpání náhrad poslanci za rik 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021
PS20210089025. 4. 2021Dotazy ke stravování poslanců
PS20210092488. 4. 2021Volba členů Dozorčí rady Vinařského fondu - podklady k nominacím
PS202101038521. 4. 2021Svolání mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny
PS202101050821. 4. 2021Vztahy České republiky a Bahraimu - informace a korespondence
PS202101087426. 4. 2021Ratifikace Opčního protokolu o právech občanů se zdravotním postižením
PS202101106027. 4. 2021Volba členů Dozorčí rady Vinařského fondu
PS202101141728. 4. 2021Jmenný seznam poslanců + vedoucího Kanceláře + datum narození
PS20210117823. 5. 2021Rozpuštění Sněmovny - nedodržování Ústavy prezidentem ČR
PS20210117903. 5. 2021Svolání mimořádné schůze - seznam navrhovatelů
PS202101251312. 5. 2021Informace o sněmovním tisku 237, neprojednaný návrh "Pandemického zákona", předloha novely zákona o registrovaném partnerství
PS202101332022. 5. 2021Udělení znaku městu Nové Město na MoravěISP (příhlásit)