Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.DatumVěc
PS20210002276. 1. 2021Sněmovní tisk č.895
PS20210003688. 1. 2021Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 6.1.2021
PS202100148125. 1. 2021Vrácení dětí do škol
PS202100188030. 1. 2021Znovu zahájení rozpravy
PS20210025098. 2. 2021Závěrečná zpráva vyšetřovací komise
PS20210025378. 2. 2021Zákon o veřejném zdravotním pojištění z roku 1993 - společná zpráva výborů
PS20210027109. 2. 2021Přítomnost jednoho člena vlády na jednání Poslanecké sněmovny
PS202100318615. 2. 2021Korespondence se zemědělským výborem
PS202100329616. 2. 2021Informace o sněmovních tiscích 1158, 1159 a 1160
PS202100379419. 2. 2021Nošení roušek
PS202100506824. 2. 2021Platy nejvyšších státních úředníků
PS202100539627. 2. 2021Porušování vládních pravidel
PS20210055231. 3. 2021Plné znění zákona o výkonu vazby
PS20210057753. 3. 2021Žádost o kopii organizačního řádu Poslanecké sněmovny
PS20210059064. 3. 2021Zřízení příspěvkových organizací
PS20210062659. 3. 2021Paušální náhrady
PS202100673312. 3. 2021Testování poslanců
PS202100675012. 3. 2021Náhradník za poslance
PS202100710316. 3. 2021Novelizace zákoníku práce
PS202100766722. 3. 2021Doporučená pošta premiérovi
PS202100774122. 3. 2021Informace k zákonu č. 165/2020
PS202100788523. 3. 2021Stravování poslanců
PS202100807425. 3. 2021Volba členů dozorčí rady Vinařského fondu
PS202100809025. 3. 2021Projednání sněmovního tisku 895
PS202100836429. 3. 2021Akreditace novinářů v Poslanecké sněmovně
PS202100859331. 3. 2021Čerpání náhrad poslanci za rik 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021
PS20210089025. 4. 2021Dotazy ke stravování poslanců
PS20210092488. 4. 2021Volba členů Dozorčí rady Vinařského fondu - podklady k nominacím
PS202101038521. 4. 2021Svolání mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny
PS202101050821. 4. 2021Vztahy České republiky a Bahraimu - informace a korespondence
PS202101087426. 4. 2021Ratifikace Opčního protokolu o právech občanů se zdravotním postižením
PS202101106027. 4. 2021Volba členů Dozorčí rady Vinařského fondu
PS202101141728. 4. 2021Jmenný seznam poslanců + vedoucího Kanceláře + datum narození
PS20210117823. 5. 2021Rozpuštění Sněmovny - nedodržování Ústavy prezidentem ČR
PS20210117903. 5. 2021Svolání mimořádné schůze - seznam navrhovatelů
PS202101251312. 5. 2021Informace o sněmovním tisku 237, neprojednaný návrh "Pandemického zákona", předloha novely zákona o registrovaném partnerství
PS202101332022. 5. 2021Udělení znaku městu Nové Město na Moravě
PS20210144282. 6. 2021Novela zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích
PS20210147664. 6. 2021Svolání 107.,108. a 109. schůze PSP - seznam poslanců
PS20210147765. 6. 2021Místo jednání poslaneckých klubů při schůzi PSP
PS20210147416. 6. 2021Zvukový záznam z jednání ÚPV dne 6.1.2021
PS202101605316. 6. 2021Paušální náhrady poslanců
PS202101626118. 6. 2021Stav projednávání tisku č, 895
PS202101628518. 6. 2021Doba mandátu poslanců v 8. volebním období
PS202101648022. 6. 2021Svolání schůze PSP ve víkendových dnech nebo o svátcích
PS202101658823. 6. 2021Zaslání informací pro veřejnou zakázku "Obnova serverové infrastruktury"
PS202101679125. 6. 2021Předčasné podmíněné propuštění z vězení
PS202101692030. 6. 2021Vstupní karty - oprávnění ke vstupu
PS20210143471. 7. 2021Rezignační dopis bývalého poslance Feriho
PS20210176989. 7. 2021Exekuční zákon
PS202101846821. 7. 2021Důvodová zpráva k novele zákona č. 326/1999 Sb., (§15a)
PS202101859423. 7. 2021Změna zákona č.165/2000 Sb., vrácení Senátem - lhůty
PS20210189542. 8. 2021Zadání znaleckých posudků
PS20210192056. 8. 2021Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., - před volbami do PS 2021 - fašizace justice, porušování ústavy
PS202101990823. 8. 2021Zprávy vlády o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti
PS202102007624. 8. 2021Sněmovní tisk č. 895
PS20210203271. 9. 2021Příspěvek na bydlení poslance
PS20210206437. 9. 2021Žádost o zaslání novely ústavního zákona
PS202102112314. 9. 2021Novely Trestního zákoníku, Trestního řádu a Exekučního řádu
PS202102143820. 9. 2021Schválené znění sněmovního tisku 870 - podporované zdroje energie
PS202102155721. 9. 2021Zápis z jednání podvýboru pro sport - ze 7.9.2021
PS202102165823. 9. 2021Platy a náhrady poslancůISP (příhlásit)