Sněmovní tisk 423
Novela z. - zákoník práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 423/0 dne 18. 4. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 87/23, PID KORNCJ7DN4N6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 4. 2023 (usnesení č. 147). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Jílková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 632).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2023 na 65. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 423/6, který byl rozeslán 15. 6. 2023 v 15:39.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 6. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 693).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 7. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 124, dokument 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 7. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Výbor pro zdravotnictví.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 12. 7. 2023 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 12. 7. 2023 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 124/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 124/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 124/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 238).
  Návrh projednán dne 27. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 239).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 7. 2023 poslancům jako tisk 423/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 7. 2023 poslancům jako tisk 423/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 170, usnesení č. 730).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 9. 2023.
  Prezident zákon podepsal 17. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 281/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2728Petr Bendl23984-37140.docx (13 KB) 1. 6. 2023 v 14:16:31
2753Pavla Pivoňka Vaňková24009-37192.docx (27 KB) 12. 6. 2023 v 20:27:59
2755Ivan Adamec24011-37198.docx (24 KB) 13. 6. 2023 v 13:02:49
2756Vít Kaňkovský24012-37199.docx (57 KB) 13. 6. 2023 v 14:23:22
2757Ivan Adamec24013-37200.docx (25 KB) 13. 6. 2023 v 14:31:30
2758Pavel Svoboda24014-37201.docx (24 KB) 13. 6. 2023 v 14:42:48
2762Robert Králíček24018-37204.docx (30 KB) 14. 6. 2023 v 09:21:02
2763Marie Jílková24019-37205.docx (24 KB) 14. 6. 2023 v 12:11:09
2766Lucie Šafránková24022-37210.docx (20 KB) 16. 6. 2023 v 13:14:26
2772Jan Berki24028-37238.docx (16 KB)umožnění dohody o nerozvrhování pracovní doby (u dohod)15. 6. 2023 v 11:08:35
2817Jana Pastuchová24073-37288.docx (42 KB) 26. 6. 2023 v 10:28:15


Deskriptory EUROVOCu: práce na dálku, pracovní podmínky, pracovní právo, pracovní prostředí, zákoník práce, zákonná pracovní doba

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)