Sněmovní tisk 423/0
Novela z. - zákoník práce - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042300.pdf (Dokument PDF, 900 KB)t042300.docx (Dokument DOCX, 192 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0423a0.pdf (Dokument PDF, 932 KB)t0423a0.docx (Dokument DOCX, 150 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0423b0.pdf (Dokument PDF, 989 KB)t0423b0.docx (Dokument DOCX, 166 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0423c0.pdf (Dokument PDF, 893 KB)t0423c0.docx (Dokument DOCX, 102 KB)

Rozesláno poslancům

18. dubna 2023 v 17:38
ISP (příhlásit)