Sněmovní tisk 249
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 17. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 267/22, PID ALBSCCJG5R9R.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Ing. Klára Dostálová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 345).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/3, který byl rozeslán 16. 11. 2022 v 14:00 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/4, který byl rozeslán 16. 11. 2022 v 18:07.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 114, usnesení č. 566).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2023 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 249/6, který byl rozeslán 13. 3. 2023 v 9:14.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 572).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 74, dokument 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro dohled nad veřejnými prostředky.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro dohled nad veřejnými prostředky projednal návrh dne 2. 5. 2023 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 74/4 (konstatuje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 74/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 74/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 166).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 5. 2023 poslancům jako tisk 249/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 5. 2023 poslancům jako tisk 249/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 117, usnesení č. 640).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 166/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1339Klára Dostálová22595-35140.docx (27 KB) 29. 9. 2022 v 09:30:22
1347Eliška Olšáková22603-35150.docx (18 KB) 29. 9. 2022 v 14:13:55
1351Karel Haas22607-35154.docx (89 KB) 29. 9. 2022 v 15:17:30
1431Jakub Michálek22687-35290.docx (14 KB) 12. 10. 2022 v 17:28:57
1464Martin Kolovratník22720-35336.docx (18 KB)Obrana zadavatelů proti šikanózním návrhům na UOHS, bez složení kauce.25. 10. 2022 v 11:47:04
1465Martin Kolovratník22721-35337.docx (30 KB)navazuje na PN K. Dostálové a J. Havránka - snaha o lepší možnost sociálního sektoru vybrat si zjednodušeně právní služby25. 10. 2022 v 11:49:12
1493Karel Smetana22749-35377.docx (21 KB) 31. 10. 2022 v 20:46:22
1548Klára Dostálová22804-35452.docx (24 KB) 9. 11. 2022 v 10:45:04
1589Jakub Michálek22845-35519.docx (22 KB) 15. 11. 2022 v 13:53:18
1591Jiří Havránek22847-35520.docx (23 KB) 15. 11. 2022 v 14:03:15
1597Ivan Bartoš22853-35525.docx (619 KB) 15. 11. 2022 v 15:01:03
1602Karel Smetana22858-35529.docx (22 KB) 15. 11. 2022 v 16:32:58
1605Karel Smetana22861-35530.docx (21 KB) 16. 11. 2022 v 15:18:59
2406Karel Haas23662-36581.docx (45 KB) 10. 3. 2023 v 10:58:21
2407Klára Dostálová23663-36582.docx (42 KB) 10. 3. 2023 v 11:37:15


Deskriptory EUROVOCu: přidělení zakázky, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)