Usnesení č. 66 (23. června 2022)

Související sněmovní tisky

248 Novela z. o evidenci skutečných majitelů

249 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

251 Vl.n.z.,kt. se mění z. v obl.zahr.obch.s citlivým mat.

252 Novela ústav. z. - Ústava ČR

253 Novela z. o mezinárodních sankcích

254 Novela z. o dani z přidané hodnoty

255 Sml. mezi ČR a Státem Katar o zamezení dvojímu zdanění

256 Vl. n. z. o omezujících opatřeních - sankční zákon
ISP (příhlásit)