Sněmovní tisk 207
Novela z. o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 27. 4. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 156/22, PID KORNCBFDBXYL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2022 (usnesení č. 53). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Sládeček, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 257).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/3, který byl rozeslán 8. 9. 2022 v 15:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 207/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 394).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 11. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 5, dokument 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 11. 2022 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 11. 2022 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2022 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 52).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 7. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 195 pod číslem 431/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
890Roman Kubíček22146-34431.docx (25 KB) 9. 6. 2022 v 12:23:11
1162Stanislav Blaha22418-34862.docx (20 KB) 6. 9. 2022 v 14:47:20
1163Stanislav Blaha22419-34863.docx (30 KB) 6. 9. 2022 v 14:48:24
1190Drahoslav Ryba22446-34894.docx (38 KB) 8. 9. 2022 v 09:41:26


Deskriptory EUROVOCu: bezpilotní letoun, civilní letectví, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, letadlo, letecká doprava, letecký provoz, vzdušná bezpečnost

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)