Sněmovní tisk 174
Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 443/21, PID KORNBFXE6J1J.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2022 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2022 na 16. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 12., 13. 5. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 239).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 174/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2022 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 174/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 174/3, který byl rozeslán 7. 9. 2022 v 9:18.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 174/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 380).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 308, dokument 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 10. 2022 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 308/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 10. 2022 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 3. 11. 2022 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 359/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1166Oldřich Černý22422-34865.docx (28 KB)
22422-34866.docx (29 KB)
 6. 9. 2022 v 16:40:24
1167Karel Smetana22423-34869.docx (18 KB) 6. 9. 2022 v 16:58:09
1168Karel Smetana22424-34868.docx (22 KB) 6. 9. 2022 v 16:57:29
1170Oldřich Černý22426-34870.docx (28 KB) 6. 9. 2022 v 17:18:23
1172Oldřich Černý22428-34872.docx (29 KB) 6. 9. 2022 v 17:19:12


Deskriptory EUROVOCu: dodavatel, dohoda o cenách, domácí trh, dominantní postavení, kontrola restriktivních praktik, maloobchod, omezování soutěže, soutěžní právo, zemědělský výrobek, zpracovaný potravinářský výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)