Sněmovní tisk 564
Novela z. o Státním fondu podpory investic

Stav projednávání ke dni: 25. února 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 13. 10. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 649/23, PID KORNCR7LHZGQ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 823).
  Čtení proběhlo 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 823).

 • V

Další projednávání možné od 28. 1. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3866Ivan BartošDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později. 19. 1. 2024 v 10:24:50


Deskriptory EUROVOCu: investice, investiční politika, podpora investic, státní podpora

Navržené změny předpisů (62)ISP (příhlásit)