Sněmovní tisk 520
Novela z. o úřednících územních samospráv. celků - EU

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 5. 2024, po 17. 5. 2024 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 31 (25. dubna 2024)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3887Milada Voborská25143-38952.docx (24 KB)Posunutí účinnosti19. 1. 2024 v 22:38:06
3888Milada Voborská25144-38953.docx (29 KB)Zmocnění - obsah a rozsah zkoušek.19. 1. 2024 v 22:42:37
3907Zuzana Ožanová25163-38982.docx (113 KB) 26. 1. 2024 v 09:37:07
4071Zuzana Ožanová25327-39230.docx (117 KB) 5. 3. 2024 v 12:26:05
4072Zuzana Ožanová25328-39231.docx (117 KB) 5. 3. 2024 v 12:26:24
4073Zuzana Ožanová25329-39232.docx (120 KB) 5. 3. 2024 v 12:26:48
4102Marie Pošarová25358-39271.doc (158 KB) 14. 3. 2024 v 09:40:52
4166Lukáš Vlček25422-39416.docx (26 KB) 9. 4. 2024 v 04:53:42
4167Lukáš Vlček25423-39417.docx (23 KB) 9. 4. 2024 v 04:55:03
4169Viktor Vojtko25425-39419.docx (44 KB) 9. 4. 2024 v 10:20:14
4209Viktor Vojtko25465-39457.docx (46 KB) 16. 4. 2024 v 08:05:27
4212Lukáš Vlček25468-39462.docx (17 KB) 16. 4. 2024 v 09:49:34
4225Jiří Havránek25481-39473.docx (48 KB) 16. 4. 2024 v 16:12:18


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, odborná kvalifikace, povinnosti úředníka, profesní příprava, region, státní úředník

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)