Sněmovní tisk 515
Vl.n.z. o dorovnávacích daních - EU

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 18. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 648/23, PID KORNCRUF4JOY.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Miloš Nový a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 724).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 515/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 800).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů právnických osob, evropský podnik, nadnárodní společnost, velký podnikISP (příhlásit)