Sněmovní tisk 512
Novela z. o zdravotních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 2. března 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 18. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 517/23, PID KORNCMACTGI2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 771).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 512/1 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 26. 11. 2023.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, státní zdravotní služba, telemedicína, zdravotní péče, zdravotní průkaz, zdravotní systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)