Sněmovní tisk 459
Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 31. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1423/22, PID ALBSCH8L8CPA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 5. 2023 (usnesení č. 161). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Haas a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 725).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 459/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 459/7, který byl rozeslán 27. 2. 2024 v 17:33.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 459/8 (stanovisko).
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 459/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 957).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.Deskriptory EUROVOCu: družstvo, evropský podnik, fúze podniků, kapitálová společnost, mezinárodní fúze, obchodní právo, přeshraniční spolupráce, veřejná obchodní společnost, 4016 právní forma organizací

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)