Sněmovní tisk 459/0
Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t045900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t045900.docx (Dokument DOCX, 192 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0459a0.pdf (Dokument PDF, 857 KB)t0459a0.docx (Dokument DOCX, 190 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0459b0.pdf (Dokument PDF, 219 KB)t0459b0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0459c0.pdf (Dokument PDF, 1004 KB)t0459c0.docx (Dokument DOCX, 146 KB)

Rozesláno poslancům

31. května 2023 v 10:10
ISP (příhlásit)