Sněmovní tisk 326
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Andrej Babiš předložil sněmovně návrh zákona 1. 11. 2022.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 2. 11. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0326.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2022. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2022 jako tisk 326/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1362/22, PID ALBSCKXBGXMS.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 12. 2022 12:27.Deskriptory EUROVOCu: dvoukolové hlasování, horní komora, parlamentní volby, většinové hlasování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)