Sněmovní tisk 474
Vl.n.z., kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 474/0 dne 15. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 309/23, PID KORNCHKHXA62.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 721).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 474/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 474/2, který byl rozeslán 25. 10. 2023 v 9:27.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 11. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 474/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 61, usnesení č. 818).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 189, dokument 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 189/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 14. 12. 2023 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 20. schůze Senátu (od 14. 12. 2023) jako bod č. 1 (nepřijato usnesení).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 204 pod číslem 462/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3171Libor Turek24427-37871.docx (25 KB) 13. 9. 2023 v 16:10:41
3172Jan Hrnčíř24428-37872.docx (13 KB) 13. 9. 2023 v 18:10:58
3181Patrik Nacher24437-37883.doc (68 KB) 15. 9. 2023 v 09:40:42
3377Jiří Havránek24633-38192.docx (25 KB) 12. 10. 2023 v 07:58:52
3443Patrik Nacher24699-38295.doc (104 KB) 24. 10. 2023 v 15:37:32
3444Patrik Nacher24700-38296.doc (73 KB) 24. 10. 2023 v 15:38:16
3445Patrik Nacher24701-38297.doc (64 KB) 24. 10. 2023 v 15:38:50
3447Patrik Nacher24703-38299.doc (62 KB) 24. 10. 2023 v 15:39:42
3448Patrik Nacher24704-38301.doc (69 KB) 24. 10. 2023 v 15:40:23
3449Patrik Nacher24705-38302.doc (78 KB) 24. 10. 2023 v 15:40:53
3451Vojtěch Munzar24707-38304.docx (42 KB) 24. 10. 2023 v 16:09:23
3452Vojtěch Munzar24708-38305.docx (32 KB) 24. 10. 2023 v 16:12:32
3453Vojtěch Munzar24709-38306.docx (23 KB) 24. 10. 2023 v 16:17:47
3454Jakub Michálek24710-38307.docx (18 KB) 24. 10. 2023 v 17:14:15


Deskriptory EUROVOCu: alternativní investiční fond, daňová úleva, finanční trh, investiční příjem, investiční společnost, penzijní fond, penzijní připojištění, úspory

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)