Sněmovní tisk 474/0
Vl.n.z., kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047400.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t047400.docx (Dokument DOCX, 178 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0474a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0474a0.docx (Dokument DOCX, 436 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0474b0.pdf (Dokument PDF, 936 KB)t0474b0.docx (Dokument DOCX, 240 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0474c0.pdf (Dokument PDF, 269 KB)t0474c0.docx (Dokument DOCX, 35 KB)
t0474d0.pdf (Dokument PDF, 246 KB)t0474d0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
t0474e0.pdf (Dokument PDF, 192 KB)t0474e0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0474f0.pdf (Dokument PDF, 220 KB)t0474f0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

15. června 2023 v 10:37
ISP (příhlásit)