Sněmovní tisk 41
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 4. března 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 12. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Zábranský A..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 16. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0041.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 41/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1481/21, PID ALBSC92E3QPA.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 1. 2022 na 6. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 107, usnesení č. 83).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 94. schůze (od 27. února 2024).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (48)

Deskriptory EUROVOCu: činžovní dům, hotelový průmysl, kolaborativní ekonomika, rodinný dům, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)