Sněmovní tisk 41
Novela z. - živnostenský zákon

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 12. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Zábranský A..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 16. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0041.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 41/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1481/21, PID ALBSC92E3QPA.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 1. 2022 na 6. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 107, usnesení č. 83).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (44)

Deskriptory EUROVOCu: činžovní dům, hotelový průmysl, kolaborativní ekonomika, rodinný dům, živnost, živnostník

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)41/0


ISP (příhlásit)