Sněmovní tisk 28
Novela z. o krizovém řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 11. 11. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1218/21, PID KORNC82EYDR5.

    Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Robert Králíček a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost (rozhodnutí č. 6)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, krizové řízení, policie, zákonnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)