Sněmovní tisk 229
Smlouva o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 2. 6. 2022.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 639/22, PID KORNCDWLYQTT.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 310).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 310).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 6. 2022 jako senátní tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 6. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 2022 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 7. 2022 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2022 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 526).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: jaderný výzkum, mezinárodní dohoda, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)