Usnesení PS č. 310

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. července 2022)

Související sněmovní tisky

229 Smlouva o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů
ISP (příhlásit)