Sněmovní tisk 595
Novela z. o státní památkové péči

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.Deskriptory EUROVOCu: archeologie, kulturní dědictví, kulturní majetek, kulturní politika, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)