Sněmovní tisk 595/0
Novela z. o státní památkové péči

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059500.pdf (Dokument PDF, 348 KB)t059500.docx (Dokument DOCX, 54 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0595a0.pdf (Dokument PDF, 174 KB)t0595a0.docx (Dokument DOCX, 35 KB)

Rozesláno poslancům

6. prosince 2023 v 13:01
ISP (příhlásit)