Sněmovní tisk 333
Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 2. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1268/22, PID ALBSCKCG9YFH.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2022 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 333/2, který byl rozeslán 18. 11. 2022 v 13:38.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2022 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 174, usnesení č. 456).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 12. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 22, dokument 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 12. 2022 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2022 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 22/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2022 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 76).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 457/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1645Jana Mračková Vildumetzová22901-35581.odt (42 KB) 18. 11. 2022 v 09:21:09
1646Jana Mračková Vildumetzová22902-35582.odt (41 KB) 18. 11. 2022 v 09:21:10
1654Jana Mračková Vildumetzová22910-35593.odt (43 KB) 18. 11. 2022 v 12:12:09


Deskriptory EUROVOCu: datové právo, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, elektronický podpis, ochrana komunikací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)