Dokument EU 7956/14

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
/kód dokumentu 7956/14, COM(2014) 180 final, 2014/0100(COD)/ISP (příhlásit)