Dokument EU 7956/14

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
/kód dokumentu 7956/14, COM(2014) 180 final, 2014/0100(COD)/

Přílohy dokumentu

e0795614cs.pdf
e0795614cs.doc
e0795614cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 515 KB)
e0795614cs-ad02.doc
e0795614cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 790 KB)
e0795614cs-ad01.docISP (příhlásit)