Dokument EU 6958/20

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), pokud jde o záležitosti spadající do výlučné pravomoci Unie
/kód dokumentu 6958/20, COM(2020) 106 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6958/20 dne 23. 3. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)