Dokument EU 6958/20

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o komplexní dohodě o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), pokud jde o záležitosti spadající do výlučné pravomoci Unie
/kód dokumentu 6958/20, COM(2020) 106 final/

Přílohy dokumentu

e0695820cs.pdf
e0695820cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)ISP (příhlásit)