Dokument EU 6928/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
/kód dokumentu 6928/20, COM(2020) 99 final/ISP (příhlásit)