Dokument EU 6928/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
/kód dokumentu 6928/20, COM(2020) 99 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6928/20 dne 20. 3. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)