Dokument EU 6928/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
/kód dokumentu 6928/20, COM(2020) 99 final/

Přílohy dokumentu

e0692820cs.pdf
e0692820cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)