Dokument EU 17087/13

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
/kód dokumentu 17087/13, COM(2013) 819 final, 2013/0406 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 17087/13 dne 2. 12. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23. 1. 2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)