Dokument EU 17087/13

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
/kód dokumentu 17087/13, COM(2013) 819 final, 2013/0406 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1708713cs.pdf
e1708713cs.docISP (příhlásit)