Dokument EU 12344/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě
/kód dokumentu 12344/13, COM(2013) 494 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12344/13 dne 24.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)