Dokument EU 12344/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě
/kód dokumentu 12344/13, COM(2013) 494 final/

Přílohy dokumentu

e1234413cs.docISP (příhlásit)