Dokument EU 12181/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
/kód dokumentu 12181/17, COM(2017) 489 final, 2017/0226 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 12181/17 dne 25. 9. 2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12. 1. 2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)