Dokument EU 12181/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
/kód dokumentu 12181/17, COM(2017) 489 final, 2017/0226 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1218117cs.pdf
e1218117cs.docx (Dokument DOCX, 177 KB)
e1218117cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 509 KB)
e1218117cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 112 KB)ISP (příhlásit)