Dokument EU 12131/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru Regionů Komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek jako prostředek modernizace veřejné správy
/kód dokumentu 12131/13, COM(2013) 453 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12131/13 dne 11.07.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23.01.2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)