Dokument EU 12131/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru Regionů Komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek jako prostředek modernizace veřejné správy
/kód dokumentu 12131/13, COM(2013) 453 final/

Přílohy dokumentu

e1213113cs.docISP (příhlásit)