Ladislav Kopřiva

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPŘIVA Ladislav

X. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., parl. úspor. kom. (náhr.), zásob. a živn. obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou vydatnou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích: Veselý Žďár, Zbořice, Lučice, Okrouhlice, Chlístov, Perknov, Olešnice, Knyk a částečně v obci Vodín, pol. okr. Něm. Brod, t. 441.

44, 14. V. 1936; 4.

na zjištění a potrestání skutečných vinníků rakvické tragedie a nahražení škod obětem této tragedie, t. 529.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o zrušení dávek ze sportovních podniků, konaných amatérskými sportovními a tělovýchovnými organisacemi, t. 686.

65, 27. XI. 1936; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 46.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 53.

k t. 1173, 1174, 1175. 127, 16. XII. 1937; 53-56.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64, 70.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

27, 18. II. 1936; 17.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 26.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 44.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320); mluví též o zahraničních událostech.

146, 7. IV. 1938; 20.

Interpelace:

o zdražení uzenin a masa,

t. 8/VIII. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/X. 8, 5. XI. 1935; 16

o svévolném postupu jihlavské policie,

t. 44/XVI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VII. 8, 5. XI. 1935; 16

o adaptaci bytu okresního hejtmana v Třebíči,

t. 210/XII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 298/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

o protizákonném postupu pracovního soudu v Uherském Ostrohu,

t. 330/I. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 425/VI. 44, 14. V. 1936; 4.

o vystěhování více než 300 hornických rodin ze závodních bytů v Lomu,

t. 330/II. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/IV. 56, 24. VI. 1936; 67.

o konfiskaci v časopis "Včela" č. 2 ze dne 14. II. 1936,

t. 341/XVI. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 396/XI. 39, 28. IV. 1936; 72.

o zákazu veřejné schůze v Přerově, odůvodněném tvrzením, že by metody lidové fronty ve Francii a ve Španělsku ohrozily "veřejný klid a pořádek",

t. 352/X. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/III. 58, 26. VI. 1936; 5.

o persekuci družstevního hnutí v Košicích,

t. 386/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o zákazech protidrahotních schůzí okresním úřadem v Německém Brodě,

t. 386/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o neudržitelných poměrech dárců krve,

t. 390/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 461/XXVIII. 47, 26. V. 1936; 5.

o svévolném zatčení a věznění inž. Zory Wannerové, Marie Kovářové a dr Adély Bohuninské,

t. 446/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/II. 60, 7. X. 1936; 8.

o zákazu veřejné schůze v Chotěboři o poměrech ve SSSR,

t. 446/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/III. 60, 7. X. 1936; 8.

o konfiskační praxi státního zastupitelství v Praze,

t. 521/V. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 589/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

o konfiskační praxi krajského jako tiskového soudu v Uherském Hradišti,

t. 577/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 636/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

o neslýchané konfiskační praxi okresního úřadu v Hodoníně a stát. zastupitelství v Uherském Hradišti,

t. 678/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XIV. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednání okresního úřadu v Nov. Městě na Moravě, jenž neuznává ústavní listinou zaručená práva občanů,

t. 683/II. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XXII. 88, 31. III. 1937; 4.

o zabavení letáku "Výzva", vydaného okresním vedením komunistické strany Československa v Holešově,

t. 683/IV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že posádkové velitelství v Jindř. Hradci zakázalo vojínům účast na zábavě, pořádané komunistickou stranou,

t. 771/XIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 903/XV. 98, 20. V. 1937; 4.

o neudržitelných poměrech u krajského soudu v Berehově,

t. 790/III. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/XV. 96, 27. IV. 1937; 25.ISP (příhlásit)