Ladislav Kopřiva

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOPŘIVA Ladislav

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a inkompat.

Jmenován ministrem národní bezpečnosti 23. V. 1950.

56, 11. VII. 1951; 12.

Zproštěn funkce ministra 23. I. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 2.ISP (příhlásit)