Václav David

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1996

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Václav

KSČ

144 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr zahraničních věcí od 11. 7. 1960

Odvolán z funkce ministra zahraničních věcí 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu, kterým se NS ČSSR předkládá k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 27.ISP (příhlásit)