Václav David

Narozen: v roce 1910
Zemřel: v roce 1996

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Václav

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VIII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 21.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Prohlášení:

za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1951 jménem všech poslanců NS vyslovuje solidaritu dělnické třídě ke stávce v Barceloně ve Španělsku

53, 20. III. 1951; 56.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 30.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 251.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 48.ISP (příhlásit)